ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 2022-01-18, 7:32 PM
UNIVERSAL SITE.
| RSS
ANA SƏHİFƏ DƏRS 4 - FORUM
[ Yeni mesaj · Üzvlər · Forum qaydaları · Axtar · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » İNGİLİS DİLİ » DƏRS 4
DƏRS 4
Nariman_QahramanliTARİX: ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 2010-11-16, 1:00 PM | Message # 1
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
l.Z z hərfı [z] oxunur. [z] səsi Azərbaycan dilndəki (z) səsinə oxşayır. Sözün sonunda nisbətən qüvvətli tələffüz olunur, məsələn:
zoo [zu:] heyvanxana

2. Qq [kju:] hərfı tək işlənmir. Həmişə qu hərfbirləşməsi şəklində yazılır və [kw] kimi oxunur, məsələn:
quite [kwait] tamamilə, bütünlüklə
quiet [kwaiət] sakit, səssiz
quick [kwik] cəld, tez, çevik

3. Jj [dʒei] hərfı həmişə [dʒ] kimi oxunur;

4. Ww ['dablju:] hərfi [w] kimi oxunur:
Azərbaycan dilində belə səs yoxdur. [w] səsinin tələffüzündə dodaqlar bir änlığa gərginləşir, onlar arasında dar bir növ əmələ gəlməklə irəli uzamr. Dilin arxa hissəsi isə yumşaq damağa doğru uzanır. Bu səsin tələffuzünü dodaq-diş samiti olan [v] ilə qanşdınnaq olmaz. [w] səsi qoşadodaq, dilarxası, novlu sonor səsdir.

5. Xx [eks] hərfı iki cür oxunur:
[ks] kimi (sözün sonunda və vurğulu hecadan sönra): fix, mix, six, next, text, fox, box, toxic, proximity, next, wax, tax
[gz] kimi (vurğulu hecada, saitdən əvvəl): exist, exit, exact, example, examine

6. Sait hərfbirləşməsi.
Oy [ou], [wai] hərfbirləşməsi [ɔɪ] diftonqu kimi oxunur. Azərbaycan dilində bu səsi ou səslərinin birləşməsi ilə müqayisə etmək olar. Oy hərfbirləşməsi bir qayda olaraq sözlərin sonunda işlənir, məsələn:
a joy [dʒɔɪ] sevinc,
ahoy ['əhɔɪ] ey! (nida)
a boy [ə'bɔɪ] oğlan,

7. Sait ve samit hərfbirləşmələri.
-or [ou] və [a:] hərfbirləşməsi üç cür oxunur:
1) vurğulu vəziyyətdə [o:] oxunur, məsələn:
for [fo:] üçün, görə
or [о:] və ya, və yaxud da
a horse [ə'ho:s] at (heyvan)
Qeyd: oor [ou, ou a:] hərfbirləşməsi də [o:] kimi oxunur, məsələn:
a door [ədo:] qapı
a floor [ə'flo:] döşəmə, mərtəbə
2) -or hərfbirləşməsi vurğusuz vəziyyətdə (adətən sözlərin sonunda) [ə] oxunur, məsələn:
a doctor [ə'doktə] həkim a rector [ə'rektə] rektor a sailor [ə'seilə] dənizçi
3) -or hərfbirləşməsi w hərfındən sonra [ə:] kimi oxunur, məs.:
a work [ə'wə:k] iş, məşğuliyyət
a worker [ə'wə: kə] işçi, fəhlə
a word [ə'wə.d] söz, kəlmə

 
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » İNGİLİS DİLİ » DƏRS 4
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BY QƏHRƏMANLI NƏRİMAN 2022. TEL:(051)969-59-16. E MAİL narimanb24@yahoo.com ...