ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 2022-01-18, 8:03 PM
UNIVERSAL SITE.
| RSS
ANA SƏHİFƏ DƏRS 2 - FORUM
[ Yeni mesaj · Üzvlər · Forum qaydaları · Axtar · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » İNGİLİS DİLİ » DƏRS 2
DƏRS 2
Nariman_QahramanliTARİX: ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI, 2010-11-16, 12:58 PM | Message # 1
BƏRDƏLİ NƏRİMAN.
QRUP: Administrators
MESAJLAR: 860
Azerbaijan
Awards: 0
STATUS: KƏNAR
1.I i [ai] hərfı iki cür oxunur:
a) I i hərfı vurğulu açıq hecada əlifbadakı kimi [ai] oxunur,
məsələn:
I [ai] mən (şəxs əvəzliyi)
time [taim] vaxt nice [nais] qəşəng
fine [fain] qəşəng pine [pain] şam ağacı
life [laif] həyat ice [ais] buz

b) I i hərfi vurğulu qapah hecada [i] kimi oxunur, məsələn:
in [in] -da, -də (içində)
it [it] o, (şəxs əvəzliyi, orta cins)
is (to be) [iz] -dır, -dir,-dur, -dür

2. Y у [wai] hərfi 3 cür oxunur:
a) Y hərfi sözlərin əvvəlində [j] kimi oxunur və bu səs Azərbaycan dili (у) səsinə oxşayır, məsələn:
ye [je] hə, bəli
yes [jes] bəli
yet [jet] hələ, həle də

b) Y hərfi təkhecalı sözlərin sonunda [ai] kimi oxunur:
my [mai] mənim
by [bai] -la,-lə, ilə, tərəfindən

c) Y hərfi iki və daha artıq hecalı sözlərin sonunda [i] kimi oxunur:
tidy [taıdı] səliqəli, yığcam
lady ['leidı] xanım
lazy ['leizı] tənbəl
family ['faemılı] ailə

3. - ay hərf birləşməsi [ei] kimi oxunur, məsələn:
may [mei] olar
day [deı] gün
pay [pei] ödəmək

4. К к [kei] hərfı [к] kimi oxunur. Bu səs Azerbaycan dilindəki "kassa" sözündəki (к) kimi tələffüz olunur, məsələn:
take [teik] götünrıək, qəbul etmək
make [meık] etmək, düzəltmək

5. H h hərfı yalnız [h] kimi oxunur, məsələn:
hat [hæt] şlyapa, (Azərbaycan dilində Həsən, hökm, səhər sözlərindəki [h] kimi tələffüz olunur).

6. ch hərfbirləşmesi iki cür oxunur:
chick [tʃık] cücə, uşaq
bench [bentʃ] skamya, kürsü
child ['tʃaild] uşaq, körpə

Əsasən yunan mənşəli sözlərdə -ch hərfbirləşməsi [k] kimi oxunur, məsələn:
ache [eık] ağrı, əziyyət
character ['karıktə] xarakter, xüsusiyyət
chemistry ['kemıstrı] kimya
orchestra [orkestrə] orkestr
[tʃ] və [к] səslərinin hər ikisi Azərbaycan dili səs sistemində də vardır.

Qeyd: - ld hərfbirləşməsi qarştsında i hərfi [ai] kimi
child [tʃaild] uşaq
mild [maild] mülayim
wild [waild] vəhşi

7. -ck hərfbirləşməsi [к] kimi oxunur:
black [blsek] qara (rəng)
back [bk] arxa, kürək (insanın və s.) sack [saek] kisə, torba, çuval

8. sh hərfbirləşməsi [ʃ] kimi oxunur,

9. P p hərfi bir cür, [p] kimi oxunur;

 
FORUM » ELM VƏ TƏHSİL » İNGİLİS DİLİ » DƏRS 2
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

BY QƏHRƏMANLI NƏRİMAN 2022. TEL:(051)969-59-16. E MAİL narimanb24@yahoo.com ...